Kredsbladet

Kreds 092 1 Kredslogo
Kredsbladet udgives af Aabenraa Lærerkreds til foreningens medlemmer.

Kredsbladet udgives 3-4 gange årligt og bliver leveret til skolerne i Aabenraa Kommune. 

Ligeledes kan det findes på hjemmesiden og på Aabenraa Lærerkreds' Facebookside.

Kredsbladet - november 2022

Kredsbladet - april 2023