Om Aabenraa Lærerkreds

Aabenraa Lærerkreds

Aabenraa Lærerkreds er kreds 92 i Danmarks Lærerforening. Kredsen har ca 500 aktive medlemmer og ca 300 pensionister og dækker Aabenraa Kommune. Langt de fleste medlemmer er at finde i folkeskolen, men kredsen har også andre medlemsgrupper, UU, PPR, CHK, Sosu. 

I den daglige drift tegner formandsskabet og kredsstyrelsen Kredsen, men den øverste myndighed er Kredsens generalforsamling. 
Kredsen holder kredsstyrelsesmøde ca. hver 3 uge. Kredsen har organiseret sig i følgende udvalg: Arbejdsmiljøudvalg, Pædagogisk udvalg og Organisationsudvalg. 

Aabenraa Lærerkreds' vision er at varetage medlemmernes interesser, at styrke sammenholdet blandt medlemmerne og arbejde for de bedst mulige løn-og arbejdsforhold. 

Kredsen er kendt af samarbejdspartnerne som en organisation, der er troværdig, seriøs og resultatsøgende. Kredsen er en uundgåelig aktør i de sammenhænge, der handler om medlemmernes arbejdsforhold og -områder.