Pension

Overvejer du pension?

Når du vil gå på pension, er der forskel på, om du er tjenestemand eller overenskomstansat i forhold til din pension. 

Tjenestemandspension bliver beregnet på baggrund af antal hele pensionsår og indplacering i statens pensionsgivende skalatrin på afskedigelsesdagen. Jo flere pensionsår og højere skalatrin – jo større pension.
Kredsen kan rådgive vedr. tjenestemandspension og tilbyder dig at lave en en konkret vurdering af dine pensionsmuligheder, så du kan få vurderet dit optimale tidspunkt for pensionering

Er du overenskomstansat indbetaler arbejdsgiveren 17,3% (19,8% for 93 gruppen) af din løn til LP. 
Forsikringsdel og pensionsafkast er afhængigt af individuelle valg, forrentning og investering. Derfor kan Kredsen ikke rådgive i forhold til overenskomstpensionens konkrete størrelse.
Men Kredsen vil gerne drøfte dine muligheder med dig f.eks. relevante spørgsmål til pensionskassen. 
Til højre finder du relevante link i forhold til pension. 

 

Tjenestemandspension
LP Pension
PensionsInfo