Aftalen

Logo Aabenraa
Lokalaftale For Arbejdstid.

I forbindelse af udarbejdelsen af samarbejdsgrundlaget har forvaltningen, skolelederforeningen og kredsen haft et langt forløb fra OK 15´s afslutning frem til den udgave du kan læse til højre. Selve forløbet har været langt, men også kontruktivt. 
Udgangspunktet for grundlaget har været det tidligere administrationsgrundlag samt underbilag 1.1 fra Ok15. 
Bilaget 1.1 kan også læses via linket til højre. 
Kredsen er af den opfattelse at samarbejdsgrundlaget er en forbedring af administrationsgrunlaget og et skridt i den rigtige retning. 

 

 

Aftale