Barsel

Som kommende forældre skal I blandt andet overveje, hvordan I vil holde orlov

Man skal give sin leder besked om terminen 3. mdr. før datoen. 
Før fødsel har moren 8 ugers barsel. 
Efter fødsel har faren 2 uger med løn. Tilbage er 46 dagpengeuger. 
Hvor mange af dem der er med løn afhænger af, hvordan I fordeler ugerne mellem jer efter gældende regler. 
Man skal seneste 8 uger efter fødsel give sin leder besked om, hvordan barselforløbet skal være. 
Mange ting kan spille ind på barselforløbet, fx ferie og helligdage.

Kredsen vil gerne yde konkret rådgivning, og det er en god ide, at denne rådgivning finder sted før, man giver sin leder besked.

Husk man kan få kontingentnedsættelse i forbindelse med dagpengeperiode af barslen.  

Barselsaftalen