Kontingent

Kontingentet i Danmarks Lærerforening er todelt. 
En del til at drive Vandkunsten og en del til at drive kredsene med. 

I Aabenraa Lærerforening er kontingentet i alt på 267 kr i mdr. 
DLF centralt er 213 kr i mdr

Samlet 480 kr i mdr.