Medlem

Pensionistklub

Pensionist i Danmarks Lærerforening: Når du bliver pensioneret, kan du forsat være medlem af Danmarks Lærerforening. Kredsen eller tillidsrepræsentanten er parat til at overflyt­te dig til fraktion 4. Fraktion 4 er for de med­lemmer, der er gået på pension eller efterløn fra en stilling inden for foreningens organisations­område.

Kontingent: Som medlem af fraktion 4 betaler du kun et re­duceret kontingent både til foreningen og til Kredsen. Når du fylder 75 år, bliver du helt kon­tingentfri.

SkoleKom. Via linket er der en vejledning i, hvordan du kan beholde din SkoleKom. 

Kalender: Du kan fortsat få foreningens kalender på kredskontoret, nu koster den 10 kr. 

Sommerhuse: Foreningen har sommerhuse ved Fuglsø på Mols, i Rørvig ved Nykøbing Sjælland samt foreningens kursusejendom i Skarrild. Som­merhusene kan du leje uden for ferierne. Nærmere oplysninger om priser m.v. kan du få ved at henvende dig til foreningen.

Man har som pensionist også mulighed for at bruge kommunens sommerhuse. Se linket til højre. 

Pensionistkurser: Hver sommer arrangerer foreningen kurser for pensionerede medlemmer. Kurserne begynder om eftermiddagen den 1. dag og afsluttes efter frokost på 3. dagen. Kursernes indhold varierer fra år til år.

Kurserne afholdes på foreningens kursusejen­domme, GL. Avernæs, Skarrildhus og Hotel Frederiksdal. Foreningen dækker omkostnin­gerne i forbindelse med deltagelse, herunder transport til og fra kurserne. Ægtefæller, der ikke selv er medlem af foreningen, kan deltage i kurserne mod betaling af en kursusafgift. Kurserne bliver opslået i Folkeskolen febru­ar/marts måned.

Hvis din læge har ordineret et rekreationsophold, kan du søge Danmarks Lærerforenings Understøttelseskasse om tilskud til et ophold på kursusejendommen Sixtus i Middelfart.

 

Pensionist Sommerhuse Kommunen
SkoleKom Pensionist