Medlem

Seniorer og pensionistklubben

Når du bliver pensioneret, kan du forsat være medlem af Danmarks Lærerforening. Kredsen eller tillidsrepræsentanten kan overflyt­te dig til fraktion 4. Fraktion 4 er for de med­lemmer, der er gået på pension eller efterløn fra en stilling inden for foreningens organisations­område.

 

Kontingent

Som medlem af fraktion 4 betaler du kun et re­duceret kontingent både til foreningen og til Kredsen. 12 år efter du er gået på folkepension, bliver du helt kontingentfri. 

 

Kalender

Du kan fortsat få foreningens kalender på kredskontoret, nu koster den 10 kr. 

 

Sommerhuse

Foreningen har sommerhuse ved Fuglsø på Mols, i Rørvig ved Nykøbing Sjælland samt foreningens kursusejendom i Skarrild. Som­merhusene kan du leje uden for ferierne. Nærmere oplysninger om priser m.v. kan du få ved at henvende dig til foreningen. 

Man har som pensionist også mulighed for at bruge kommunens sommerhuse. Brug linket her: www.aabenraa.bookhus.dk

 

Pensionistkurser

Hver sommer arrangerer foreningen kurser for pensionerede medlemmer. Kurserne begynder om eftermiddagen den 1. dag og afsluttes efter frokost på 3. dagen. Kursernes indhold varierer fra år til år.

Kurserne afholdes på foreningens kursusejen­domme, GL. Avernæs, Skarrildhus og Hotel Frederiksdal. Foreningen dækker omkostnin­gerne i forbindelse med deltagelse, herunder transport til og fra kurserne. Ægtefæller, der ikke selv er medlem af foreningen, kan deltage i kurserne mod betaling af en kursusafgift. Kurserne bliver opslået i Folkeskolen febru­ar/marts måned.

Hvis din læge har ordineret et rekreationsophold, kan du søge Danmarks Lærerforenings Understøttelseskasse om tilskud til et ophold på kursusejendommen Sixtus i Middelfart.

 

Referat fra Pensionistforum Syd - 12.06.24 (2)