Medlemsfordele

Vi har allerede sikret dig mange rettigheder, som du har glæde af hver dag, f.eks.:
 • TR på hver matrikel/arbejdsplads
 • Medlemsarrangementer
 • Ordentlige lønforhold
 • Hjælp ved arbejdsskader
 • Fritvalgstillæg
 • 6.ferieuge
 • Pensionsordning
 • Barsel med løn
 • Barnets 1. og 2. sygedag
 • Omsorgsdage
 • Seniordage
 • Løn under sygdom
 • Mulighed for psykologhjælp
 • Høringsret ved afsked
 • Fokus på arbejdsmiljøet
 • Professionsstrategi
 • Deltagelse i DLF's åbne kurser

Hvad kan DLF, som ingen andre kan?

DLF har aftaleretten i forhold til dine løn- og arbejdsforhold Du er sikret rådgivning og mulighed for juridisk assistance ved klagersager/afskedigelsessager i det Under strejke og lockout er du sikret lønkompensation Du er som medlem sikret, at DLF har høringsret iforbindelse med afsked Du kan være med til at præge og have indflydelse på love og bekendtgørelser, der vedrører folkeskolen