Arbejdsmiljø

Et godt arbejdsmiljø er centralt for Aabenraa Lærerkreds og et indsatsområde Kredsen har særligt fokus på.
Vold og trusler Vold og trusler

Vold og trusler skal ikke stiltiende accepteres.

Arbejdsskader Arbejdsskader

Arbejdsskade – hvad så? Hvis du kommer til skade...

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø

Hvad kan du med rette forvente af det psykiske arb...

Fysisk arbejdsmiljø Fysisk arbejdsmiljø

Hvad kan du med rette forvente af det fysiske arbe...

Arbejdsmiljø DLF
AMRs opgaver