Løn og job Løn

Løndele og tillæg

Din løn består af to dele. En del er bestemt centralt, og en del er bestemt via Lokalaftalen. 
Der er også forskelle på, om du er overenskomstansat Bh. klasseleder, overenskomstansat lærer, tjenestemand eller ansat som lærer uden anordningsmæssig uddannelse. 


Alt efter hvor meget anciennitet du har, er du på et bestemt løntrin. 
Forløbet for en overenskomstansat lærer i Aabenraa er: 
0 års erfaring = trin 32 
2 års erfaring = trin 33 
4 års erfaring = trin 35
8 års erfaring = trin 40
12 års erfaring = trin 40 + 10.000.

En OK Ny og anc ansat lærer (både med og uden uddannelse) får et tillæg på 11.600 kr i Aabenraa og et tillæg på 1600 kr. 
Herudeover får alle et centralt tillæg på 13.000 kr.
Andre tillæg kan være fritsvalgstillægget, som man enten kan få udbetalt eller indbetalt på ens pensionskonto. 
Hvis man har mere end 750 undervisningstimer (med udgangspunkt i det udvidede undervisningsbegreb) i løbet af et år, skal man have et tillæg for hver time på ca. 120 kr for de timer over 750.
Det samlede beløb skal udbetales løbende over et år med 1/12. 

Har du spørgsmål, eller er du i tvivl om din løn er korrekt, så kontakt din TR eller Kredsen. 

 

Alle kronebeløb er angivet i 31.03.00 niveau. 

Forhåndsaftale