Kreds 92 Generalforsamling

Generalforsamling 2017

D.8 marts 2017 blev der afholdt Generalforsamling i Aabenraa Lærerkreds. 

112 medlemmer deltog til debat om den gode skole og Ok-18 
Regnskab, Kreds Nyt og Formandens mundtlige beretning kan læses her. 

KredsNyt2017
Regnskab 2016
Mundtlig beretning 2017