Kreds 92 Generalforsamling

Generalforsamling 2016

9. Marts afholdes Generalforsamling i Aabenraa Lærerkreds.
134 medlemmer stemte både regnskab, budget og formandens beretning hjem. Efterfølgende blever der afholdt valg til kredsstyrelsen. 
Genvalg til formanden og kassereren. 
3 nye kredsstyrelser blev valgt ind.
Beretninerne og regmskabet kan læses via linkene til højre. 

Generalforsamling 2016
Regnskab 2015
Mundtlig beretning 2016