Kreds 92 Generalforsamling

Generalforsamling 2015

4 marts 2015 blev der afholdt Generalforsamling i Aabenraa Lærerkreds. 
120 medlemmer deltog. Under Generalforsamlingen blev OK 15 fremlagt og debatteret. Formandens beretning blev godkendt, og det samme blev regnskab og budgettet. 

Mundtlig beretning 2015
KredsNyt2015 (1)
Referat Generalforsamling 2015