Nyhedsbrev februar 2015

Som mange ved, er der indgået et forlig mellem KL og LC/DLF. Det samme er der mellem KL og Forhandlingsfællesskabet. Overenskomsten er dermed indgået mellem forhandlerne, nu skal forligene så til afstemning blandt medlemmerne. 

Hovedstyrelsen anbefaler et ja til overenskomsten. Den anbefaling bakker kredsstyrelsen op omkring.
På det generelle forlig mellem KL og Forhandlingsfællesskabet er man blevet enige om, at reallønnen skal sikres. Det betyder at i overenskomstens periode, 3 år, vil alle kommunale ansatte opleve en lønstigning på samlet 5,42 %. Forliget indebærer også, at reguleringsordningen bliver videreført m.m.

I forliget mellem KL og LC/DLF lægges der op til en generel lønstigning for alle.
Der sker løntrins ændringer pr. april 2016.  Hertil kommer der pr 1. august 2015 et nyt underviser tillæg og satsen for UV timer over 750 forhøjes til 90 kr. På grund af vores lokale lønaftale, skal der indledes nye drøftelser og forhandlinger med kommunen omkring vores lokalløn.
Nyt bliver det også, at man pr. 1. august 2015 får retten til at afholde 6 ferieuge som hele dage. Man kan stadig vælge at få ugen udbetalt, men ikke indregnet i årsnormen som tidligere.
Man kunne ikke ved forhandlingsbordet blive enige om en central arbejdstidsaftale. Dvs. parterne er enige om at være uenige, og det er blevet skrevet til protokols, at lov 409 stadig gælder, og at arbejdstagerne ikke tager ansvar for loven. Så når forliget skal til afstemning, vil et ja ikke være en blåstempling af loven. Man kunne dog blive enige om et 15 punktsprogram, som er en del af overenskomsten. De 15 punkter minder en del om administrationsgrundlagets indhold, især den del omhandlende planlægningen af skoleåret.
KLs tidligere holdning til indgåelse af lokal-aftaler mellem lokale kredse og kommuner har også ændret sig, nu råder man ikke længere kommunerne til ikke at indgå aftaler, hvad det får af betydning hos os, må tiden vise.

Den nye overenskomst har forskellige delelementer i sig, som vil blive indfaset løbende. 1. august 2015 bliver de første dele indført, dvs. at frem til 1. august 2015 er det stadig lov 409 og administrationsgrundlaget, der er gældende i Aabenraa. Kredsen skal til at evaluere administrationsgrundlaget med forvaltningen og skolelederne, hvordan det forløb med den nye overenskomst kommer til at se ud bliver spændende. Forhåbentligt har vi nu fået flere håndtag at skrue på, så hverdagen og de arbejdsvilkår vi har, kan blive bedre. Men DLF er ikke med til at forhandle Finansloven, heller ikke det kommunale budget forhandler kredsen, så uanset hvordan vi vender og drejer det, så mangler der stadig i omegnen af 20 mio kr. i Aabenraa, før vi kan få de forhold, vi havde før.
Vi vil fra kredsstyrelsens side stadig opfordre til kollegialt sammenhold og solidaritet. Hvis vi hver især hytter vores egne skind, bliver det sværere og sværere at ændre vilkårene, så alle oplever rimelige og tålelige arbejdsforhold.

Den 4. marts afholdes der generalforsamling i Aabenraa Lærerkreds. Den endelige dagsorden er sendt ud til tillidsrepræsentanterne og tilmelding sker til TR senest den 25. februar. Under formandens beretning, vil de lokale forhold kunne debatteres samt formandsskabet vil give en orientering omkring OK 15 og resultatet.

Mvh
Kredsstyrelsen. 

 

Emner

Målgruppe