Kontingent

Kontingentet i Danmarks Lærerforening er todelt. 
En del til at drive Vandkunsten og en del til at drive kredsene med. 

I Aabenraa Lærerforening er kontingentet i alt på 147 kr i mdr. 
Hvis man var i konflikt i foråret 2013 og  optog et konfliktlån, tilbagebetales lånet med 420 kr i mdr, medmindre andet er aftalt.

Hvis man ikke optog lån under konflikten, er kontingentet på 147 kr i mdr. 
De, der ikke har været i konflikt fx tjenestemænd, betaler 420 kr i mdr i konfliktkontingent.
Det samme gælder for nye medlemmer, der ikke var konfliktramt.